American library books » Fiction » R.U.R. by Karel Čapek (book recommendations website .TXT) 📕

Read book online «R.U.R. by Karel Čapek (book recommendations website .TXT) 📕».   Author   -   Karel Čapek1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41
Go to page:
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK R.U.R.*** Thanks to Curtis Weyant and Al Haines for creating plain text from HTML. The HTML came from an anonymous donor.

Karel Čapek R.U.R.  (Rossum´s Universal Robots)  Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích 

 

OSOBY Harry Domin centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů Inž. Fabry generální technický ředitel R.U.R. Dr. Gall přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R.U.R. Dr. Hallemeier přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů R.U.R Konzul Busman generální komerční ředitel R.U.R. Stavitel Alquist šéf staveb R.U.R. Helena Gloryová Nána její chůva Marius Robot Sulla Robotka Radius Robot Damon Robot 1. Robot 2. Robot 3. Robot 4. Robot Primus Robot  Helena Robotka  Robotský sluha a četní Roboti Domin v předehře asi osmatřicetiletý, vysoký, oholený Fabry rovněž oholený, plavý, vážné a jemné tváře Dr. Gall drobný, živý, snědý, s černým knírem Hallemeier ohromný, hřmotný, se zrzavým anglickým knírem a zrzavým kartáčem vlasů Busman tlustý, plešatý, krátkozraký žid Alquist starší než ostatní, nedbale oblečený, dlouhých, prošedivělých vlasů a vousů Helena velmi elegantní Ve vlastní hře všichni o deset let starší. Roboti v předehře oblečeni jako lidé. Jsou úsečná v pohybech i výslovnosti, bezvýrazných tváří, upřeného pohledu. Ve vlastní hře mají plátěné blůzy v pasu stažené řemenem a na prsou mosazné číslo. Po předehře a druhém aktu přestávka. Předehra Ústřední kancelář továrny Rossum s Universal Robots. Vpravo vchod. Okny v průčelní stěně pohled na nekonečné řady továrních budov. Vlevo další ředitelské místnosti. Domin (sedí u velikého amerického psacího stolu v otáčecím křesle. Na stole žárovka, telefon, těžítka, pořadač dopisů, atd., na stěně vlevo veliké mapy s lodními a železničními liniemi, veliký kalendář, hodiny, jež ukazují něco málo před polednem; na stěně vpravo tištěné plakáty: "Nejlacinější práce: Rossumovi Roboti" "Tropičtí Roboti, nový vynález. Kus 150 d." "Každý si kup svého Robota!" "Chcete zlevnit svoje výrobky? Objednejte si Rossumovy Roboty." Dále jiné mapy, dopravní lodní řád, tabulka s telegrafickými záznamy kursů atd. V kontrastu k této výzdobě stěn je na zemi nádherný turecký koberec, vpravo kulatý stůl, pohovka, kožená klubovní křesla a knihovna, v níž místo knih stojí láhve s vínem a kořalkami. Vlevo pokladna. Vedle Dominova stolu psací stroj, na němž píše dívka Sulla.) Domin (diktuje) "- že neručíme za zboží poškozené dopravou.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41
Go to page:

Free e-book: «R.U.R. by Karel Čapek (book recommendations website .TXT) 📕»   -   read online now on website american library books (americanlibrarybooks.com)

Comments (0)

There are no comments yet. You can be the first!
Add a comment